Het belastingdeel van de energierekening van huishoudens gaat omlaag. De belasting op aardgas wordt geleidelijk hoger. De belasting op elektriciteit gaat omlaag. Daarnaast gaan bedrijven meer bijdragen aan de opslag van duurzame energie. De maatregelen stimuleren duurzaam energiegebruik.

Belastingdeel van energierekening daalt

Op de energierekening staan verschillende soorten belastingen:

 • energiebelasting: met verschillende bedragen voor elektriciteit en gas;
 • de opslag duurzame energie (ODE): de opbrengsten hiervan gaan naar subsidies van duurzame energie;
 • belastingvermindering: een vast bedrag dat u terugkrijgt van de overheid om de hoogte van uw rekening te compenseren;
 • btw.

Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik van 1179 m3 gas en 2525 kWh elektriciteit per jaar gaat het belastingdeel van de energierekening in 2020 met € 100 omlaag ten opzichte van 2019. Let op: het gaat hier alleen om de belastingen. De totale hoogte van de energierekening hangt ook nog af van de energieprijzen en van het verbruik.

Energiebelasting: tarief elektriciteit omlaag

U betaalt energiebelasting per m3 gas en kWh elektriciteit. Hoe meer energie een huishouden verbruikt, hoe meer energiebelasting wordt betaald. De meeste huishoudens blijven met hun verbruik in de eerste belastingschijf. Het tarief in deze eerste schijf voor elektriciteit gaat vanaf 2020 omlaag. Op dit moment betalen huishoudens voor elektriciteit 9,86 cent per kWh aan energiebelasting. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit daalt met 0,09 cent per kWh. Dit tarief daalt de komende jaren verder.

Energiebelasting 2020
Energiebelasting 2020

Energiebelasting: tarief aardgas omhoog

Het tarief in de eerste schijf voor aardgas gaat juist omhoog. Op dit moment betalen huishoudens voor aardgas 29,31 cent per m3. Op 1 januari 2020 stijgt het tarief van de eerste schijf voor aardgas met 3,99 cent per m3. In de 6 jaren daarna komt hier nog 1 cent per m3 per jaar bij.

De maatregel maakt de overstap aantrekkelijker van aardgas naar elektrische en meer duurzame warmteopties. Zoals een elektrische kookplaat en een warmtepomp die gebruik maakt van aardwarmte.

Bedrijven betalen meer voor Opslag duurzame energie (ODE)

Deze heffing is net als de energiebelasting afhankelijk van het verbruik. De tarieven voor de Opslag duurzame energie (ODE) stijgen de komende jaren. Ze gaan met name omhoog voor bedrijven met een groot energieverbruik. Het kabinet vindt namelijk dat iedereen een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren. Daarom gaan bedrijven vanaf 2020 meer bijdragen aan de ODE dan particuliere verbruikers. Hun bijdrage wordt twee derde deel, in plaats van de helft nu.

Compensatie door de belastingvermindering

De belastingvermindering is een vast bedrag per energieaansluiting dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. Dit bedrag wordt met € 178,14 verhoogd, van € 257,54 (€ 311,62 inclusief btw) naar € 435,68 (€ 527,17 inclusief btw). Hierdoor betalen huishoudens minder energiebelasting.

Bron; Rijksoverheid

Mensen zochten hierbij naar:

 • energiebelasting 2020 zakelijk
 • energiebelasting 2020 belastingdienst
 • tarieven energiebelasting 2020
 • vermindering energiebelasting 2020
 • energiebelasting 2020 bedrijven
 • heffingskorting energiebelasting 2020
 • energiebelasting 2020 grootverbruik
 • teruggave energiebelasting 2020